Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

στους χειρώνακτες / an die Handwerker

Διάλειμμα II/Pause II, 2017
 Λάδι σε κόντρα πλακέ 42Χ59cm Öl auf Sperrholz


Διάλειμμα Ι/Pause I, 2017
Λάδι σε κόντρα πλακέ 42Χ59cm Öl auf Sperrholz


  ξημερώματα Ι/frühmorgens I, 2017
Λάδι σε κόντρα πλακέ 42Χ59cm Öl auf Sperrholz


 ξημερώματα ΙΙ/frühmorgens ΙI, 2017
Λάδι σε κόντρα πλακέ 42Χ59cm Öl auf Sperrholz


Τα έργα αυτά είναι αφιερωμένα στους χειρώνακτες. 
Als ich die letzte zwei Jahren meinen Lebensunterhalt mit verschiedenen körperlichen Arbeiten bestritten habe, wurde mein Interesse an der Werte der körperliche Arbeit verstärkt.
Meine letzte Ölbilder darstellen dieses Interesse kombiniert mit meiner langjährigen Liebe in menschliche Figur. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου