Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

Θεωρία συνωμοσίας/ Verschwörungstheorie, 2017
Λάδι σε κόντρα πλακέ 42X59cm Öl auf Sperrholz
 Λάδι σε κόντρα πλακέ 84Χ59cm Öl auf Sperrholz, 2017 Λάδι σε κόντρα πλακέ42X59cm Öl auf Sperrholz, 2017


 Λάδι σε κόντρα πλακέ42X59cm Öl auf Sperrholz, 2017
Replica (Künstler zu mir unbekannt), 2016
Λάδι σε κόντρα πλακέ 14,5Χ21cm Öl auf Sperrholz 


 21X30cm Öl auf Sperrholz, 2017Γιώργος Ξηντάρης/ Georg Xindaris
Λάδι σε κόντρα πλακέ 21X30cm Öl aug Sperrholz, 2016

Σχέδια/ Zeichnungen

 Το πρώτο μου ποίημα στα γερμανικά "η νύφη"/ Mein erstes Gedicht auf Deutsch "die Braut", 2017
Μελάνι σε χαρτί 23Χ32cm Tinte auf Papier


 Λαδοπαστέλ σε χαρτί/ Ölpastel auf Papier, 2017 Μελέτη για γλυπτό σε δημόσιο χώρο/ Studie für Skulptur in öffemtlichen Raum, 2017
Λαδοπαστέλ σε χαρτί/ Ölpastel auf Papier


Βρέφος/ Säugling
Μελάνι σε χαρτί/ Tinte auf Papier, 2017Μελέτη για γλυπτό σε δημόσιο χώρο/ Studie für Skulptur in öffemtlichen Raum, 2017
Λαδοπαστέλ σε χαρτί/ Ölpastel auf Papier

Υπογραφές/ Unterschriften
Σχέδια με μελάνι σε χαρτί/ Zeichnungen mit Tint auf Papier 2015-2016Ακρυλικό σε κόντρα πλακέ 42Χ59cm Öl auf Sperrholz, 2016

Χειμώνας/ Winter

Χειμώνας/ Winter, 2016
Λάδι σε κόντρα πλακέ 42Χ59 cm Öl auf Sperrholz

στους χειρώνακτες / an die Handwerker

Διάλειμμα II/Pause II, 2017
 Λάδι σε κόντρα πλακέ 42Χ59cm Öl auf Sperrholz


Διάλειμμα Ι/Pause I, 2017
Λάδι σε κόντρα πλακέ 42Χ59cm Öl auf Sperrholz


  ξημερώματα Ι/frühmorgens I, 2017
Λάδι σε κόντρα πλακέ 42Χ59cm Öl auf Sperrholz


 ξημερώματα ΙΙ/frühmorgens ΙI, 2017
Λάδι σε κόντρα πλακέ 42Χ59cm Öl auf Sperrholz


Τα έργα αυτά είναι αφιερωμένα στους χειρώνακτες. 
Als ich die letzte zwei Jahren meinen Lebensunterhalt mit verschiedenen körperlichen Arbeiten bestritten habe, wurde mein Interesse an der Werte der körperliche Arbeit verstärkt.
Meine letzte Ölbilder darstellen dieses Interesse kombiniert mit meiner langjährigen Liebe in menschliche Figur.