Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

Υπογραφές/ Unterschriften
Σχέδια με μελάνι σε χαρτί/ Zeichnungen mit Tint auf Papier 2015-2016Ακρυλικό σε κόντρα πλακέ 42Χ59cm Öl auf Sperrholz, 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου